Prize Presentation on Outstanding Academic Performance

2022-05-18 (Wednesday)
Category : School Activity
On 18th and 26th May cycle assemblies, we were happy that we had the prize presentation ceremony on Outstanding Academic Performance of the First Term on 2021-2022.

The name list of awardees is attached. We were honoured to have invited Rev. Father Leung and our principal Miss Ho Miu Chun to present the prizes for us. The prizes of CBS students will be kept and given to them later.

Congratulations to all the prize winners!

 

1st Exam Top Ten students 2021-2022

F1           DOU JEROME   竇至柔
F1           ZHANG JIEZHI   張捷之
F1           LEE HOI KIU   李凱蕎
F1           LAW YUEN TUNG   羅涴彤
F1           WONG CHIT FAI   黃哲輝
F1           WONG HON LAM   王瀚林
F1           CHUNG CHEUK WANG   鍾卓宏
F1           YEUNG NOK YAN   楊諾恩
F1           WONG KA MAN   王嘉敏
F1           CHANG HEI TUNG   張熙曈
F1           WONG LOK HEI   黃樂希


F2           CHAN CHING LEONG   陳正亮
F2           WU HON LAM HARLEY   吳翰霖
F2           MAK KA KIU   麥家僑
F2           CHUNG CHING KI   鍾婧淇
F2           MAN TSZ YU   文子羽
F2           GUO WING YI   郭泳怡
F2           CHOW MIRA   周映婷
F2           WONG HIU FAI   黃曉暉
F2           TAM LOK TO   譚樂陶
F2           LAU YU HANG   劉宇衡
F2           YOUNG CHUN HEI   楊俊熙


F3           LEE LOK HIM   李樂謙
F3           HONG ZHEN YI   洪圳藝
F3           HUANG SIMING   黃思明
F3           YU PO MAN   余葆旻
F3           LI MING NOK   李銘諾
F3           LEE LOK YIU   李樂瑤
F3           TANG MARSHALL   鄧棨陽
F3           LEUNG SUM CHE   梁芯慈
F3           TANG CHI YAN   鄧智仁
F3           CHU PUI KWAN   朱珮君
F3           ZHUANG SHIKUN   庄士坤
F3           SIT HEI TUNG   薛熙桐
F3           CHEUNG PO YING COCO   張寶盈


F4           LOK LOK YIU   陸樂瑤
F4           WU PANDY PUI CHING   吳佩晴
F4           WONG HO KAN   王浩勤
F4           KWOK YUK KI   郭旭錡
F4           LIU XINER   劉芯兒
F4           WONG WAN KI   黃尹祺
F4           TSANG YU YEUNG   曾于洋
F4           LI HO MING HERMAN   李浩銘
F4           CAI CHUN WAI   蔡駿威
F4           CHUNG LING WAI   鍾齡慧


F5           CHU CHI CHUNG   朱智聰
F5           WANG MANCHEN   王曼晨
F5           YEUNG WING CHING   楊詠晶
F5           WONG WUI SUM   王薈深
F5           LAU HO CHEONG   劉浩昌
F5           TSANG CHEUK HEI   曾卓熙
F5           HAU CHUNG HIM   侯仲謙
F5           LEUNG KWAN PIK   梁坤璧
F5           KWOK KA CHUN   郭嘉駿
F5           LEE HOI TIK   李凱廸

Powered by Friendly Portal System v10.02